SeniorenVereniging

BNPPARIBAS-FORTIS

BRUGGE-KUST

 

Stichtingsdatum 21/1/1965

Correspondentieadres :

Begoniastraat 22 8310 Assebroek

Rekening : BE55 2800 2121 4644

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste berichten :

 

21/09/2018 : Doel van onze verrassingsreis was.....DOEL.......Foto's volgen binnenkort

 

19/09/2018 : morgen vertrek om 7u30 : VERRASSINGSREIS. Maar wat we zeker weten : MOOI WEER !!!

 

10/09/2018 : zie hieronder : informatie over het Fortis-dossier. (mail ontvangen van Brussel)

 

09/09/2018 : Startuur van onze activiteit in november - dansnamiddag - is 14 uur.

 

06/09/2018 : de eerste inschrijvingen zijn binnen.

Ook de laatste vrije plaats voor onze verrassingsreis is ingevuld.

 

01/09/2018 : nieuwe informatie aangaande onze activiteiten van OKTOBER - NOVEMBER en

DECEMBER. Alsook mogelijkheid om nu al in te schrijven.

 

10/09/2018 : Titel: Fortis-dossier: belangrijk bericht over aandelen in het kader van het Discounted Share

Purchase Plan.

Geachte mevrouw, geachte heer,

Zoals u ongetwijfeld reeds in de pers heeft vernomen, heeft het Gerechtshof in Amsterdam op 13 juli 2018 het schikkingsvoorstel van Ageas bindend verklaard. De schikking geldt voor alle burgerlijke rechtszaken die betrekking hebben op het Fortis-verleden. Dit betekent dat alle Fortis-aandeelhouders uit de referentieperiode van 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 een compensatie kunnen aanvragen. Klanten die in deze periode houder of medehouder waren van een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis waarop Fortis-aandelen stonden geboekt, hebben hiervoor reeds een attest met begeleidende brief van de bank ontvangen.

ATTESTEN VOOR AANDELEN IN HET DISCOUNTED SHARE PURCHASE PLAN

Deze week verstuurt Ageas attesten voor Fortis-aandelen waarop personeelsleden in 2003 en 2004 konden intekenen in het kader van het DSPP (Discounted Share Purchase Plan) en die tijdens de referentieperiode in 2007 en 2008 nog onder nominatieve vorm bij Ageas ingeschreven waren. Had u ingetekend op deze aandelen maar ontvangt u eerstdaags geen attest, dan kan het zijn dat Ageas niet over uw huidige adres beschikt. U kunt dit vanaf 16/08 doorgeven en een duplicaat aanvragen via address@forsettlement.com.

DE SCHIKKING: WAT KUNT U DOEN?

U aanvaardt de schikking

In dat geval moet u een aanvraag indienen bij de schadeafwikkelaar (‘claims administrator’ of ‘claimsafhandelaar’) die aangesteld is om de individuele compensatiebedragen uit te keren. Het attest moet u helpen om deze aanvraag in te dienen.

Een aanvaarding van deze compensatie houdt in dat u alle aanspraken en rechten op vergoeding laat vallen, in welke vorm en van welke partij ook, onder de in de schikking omschreven voorwaarden.

Dient u geen aanvraag tot compensatie in, dan wordt u toch geacht de finale kwijting zoals omschreven in de schikking te verlenen, maar krijgt u geen compensatie.

 

U aanvaardt de schikking niet

Wenst u niet in te gaan op het schikkingsvoorstel, dan moet u uitdrukkelijk kiezen voor een zogeheten ‘opt-outverklaring‘. Alleen op die manier verwerpt u de schikking. Dit betekent ook dat u geen aanvraag tot compensatie bij de schadeafwikkelaar kunt indienen.

BELANGRIJK

Het staat u vrij om in te gaan op de voorgestelde schikking en om een compensatie aan te vragen. BNP Paribas Fortis geeft geen advies over de vraag of u best kiest voor aanvaarding van de schikking en de daarbij horende mogelijke compensatie dan wel beter kiest voor een opt-outverklaring.

 

MEER INFORMATIE

Voor bijkomende inlichtingen verwijzen wij door naar de informatie die Ageas verspreidt via de media en andere kanalen. Op de website www.forsettlement.com vindt u meer informatie over o.a.

•het aanvraagformulier (claimformulier) en hoe u een aanvraag tot compensatie kunt indienen;

•hoe u een opt-outverklaring kunt indienen;

•het adres waar u de aanvraag naartoe moet sturen;

•de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag.

 

Met vragen kunt u ook terecht op het gratis telefoonnummer of +32 (0)2 557 59 00 van de Stichting FORsettlement.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, en verblijven, met de meeste hoogachting,

Daniel de Clerck

General Manager End to End Operations

 

 

25/05/2018 : "Onze A.S.V. is altijd al heel omzichtig omgesprongen met de personeelsgegevens,

en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen.

Wij behandelen alle ledengegevens als strikt vertrouwelijk en houden

deze gegevens ook enkel en alleen voor onze ASV.

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens van kracht (GDPR, of General Data Protection Regulation).

Onder LEDEN vindt u alle nodige informatie daaromtrent."

 

01/02/2017 : De nieuwe kaarten Meritsandbenefits worden verdeeld door onze collega's uit Brussel.

Deze kaart is geldig van 2017 tot 2021. Enkel leden van de Seniorenvereniging hebben

recht op deze kaart (ook de actieve personeelsleden).

Spaar de begeleidende brief. Uw login en paswoord staan erin vermeld.

Vele leuke en exclusieve personeelsvoordelen.

Ga naar www.bnpparibasfortis.mijnkorting.be

 

 

Bij wijziging van uw rekeningnummer, uw familiale toestand, adres,telefoonnummer, gsm of e-mailadres,

gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen voor de aanpassing van ons intern gegevensbestand

van onze leden.

Alle informatie sturen naar Claudette.Declerck@telenet.be

Onze Senioren Vereniging staat open voor alle gepensioneerden of vervroegd op rust gestelde werknemers van de BNP-Paribas Fortis Bank,of van de voorgangers van deze bank

Dus iedere gepensioneerde die ooit deel uitgemaakt heeft van het personeel van

BNP Paribas Fortis of vroegere bank is welkom.

Hebt u vragen over deze site (verwijzingen - inlichtingen - foto's enz.)

mail dan naar de webcoördinator : yvesperquy@gmail.com