AANSLUITINGSFORMULIER

Inschrijvingsformulier om lid te worden van onze A.S.V. Brugge-Kust

Dit formulier geldt  als domiciliëringsformulier (SEPA)

   

    Rekeningnummer : BE55 2800 2121 4644

    Schuldeisersidentificatie : BE08ZZZ008D000000443

Verklaring :"Ik geef hierbij toelating om het jaarlijks lidgeld (10€/pp) en alle betalende activiteiten waaraan ik deelneem per domiciliering te innen op het hierboven vermeld nummer."

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man
Vrouw
 
gehuwd
weduwe/weduwnaar
gescheiden
samenwonend
alleen
 
 
 
1 = jijzelf
2 = jijzelf en je partner
 
 
 

Ik geef hierbij toelating om het jaarlijks lidgeld (10€/pp) en alle betalende activiteiten waaraan ik deelneem per domiciliering te innen op het hierboven vermeld nummer.


Tijdens ledenmomenten kunnen er foto’s genomen worden om te verschijnen op onze website.

Ik heb het document met betrekking tot de privacywetgeving alsook de structuurnota van A.S.V. en het huishoudelijk reglement van A.S.V.Brugge-Kust gelezen.

Deze documenten heb ik gelezen via www.fortiseniorbrg.be / Leden /