ASV's

A.S.V. NATIONAAL

Alle ASV's van België

BENEFITS AT WORK

De HR van BNPPARIBASFORTIS heeft ons gevraagd u op de hoogte te brengen dat vanaf 14 juni 2024 een nieuwe activeringscode dient gebruikt te worden om toegang te krijgen tot de website van“Benefits at Work”.

Die toegangscode code is alleen geldig voor de leden die hun lidgeld hebben betaald

De leden welke reeds toegang hebben tot de site zullen een pop-up ontvangen met de melding om een nieuwe activeringscode in te voeren.

Voor nieuwe leden blijft de procedure gelijk behalve de activeringscode.

Hierbij vindt u de flyer van ‘Benefits at work’ waarop de nieuwe code vermeld staat. Bovendien een flyer met de logo van de meewerkende bedrijven en de te volgen procedure om in te loggen én de mogelijkheid om de toepassing te downloaden op smartphone of tablet.

‘Benefits at Work’werkt enkeldigitaal! De leden welke geen internetverbinding hebben kunnen van deze service dus niet genieten.

Mag ik vragen om deze mededeling zo vlug mogelijk naar uw leden te verspreiden zodat uzelf of het secretariaat van de Koepel niet onnodig gecontacteerd zouden worden met de melding dat zij geen toegang meer hebben tot de site van ‘Benefits at Work’.

Bij eventueel contact met de helpdesk van ‘Benefits at Work’ (support@benefitsatwork.be)dient duidelijk vermeld te worden dat men lid is als oud-medewerker van de bank.