PERSONALIAAan de kant van het water

tussen gras en riet

bloeit een heel klein bloempje

het heet 'vergeet mij niet'

hier leg ik mij neder met de wens erbij

dat je in latere jaren nog eens denkt aan mij....


vWij melden u met droefheid
het overlijden van
de heer JACQUES STOCKMAN

echtgenoot van mevrouw Renée Rosseeuw

Geboren te Kortrijk op 8 juni 1946 en

zachtjes overleden te Brugge op 24 juni 2024


De uitvaart en asverstrooiing op zee

vinden plaats in familiekring. condoleren : Familie Stockman - Rosseeuw
Rentmeesterlaan 19
8310 Sint Kruis/Brugge 

 * * * * * * * * * * * * 

Overleden leden en oud-collega's in 2024

de heer Jacques DE BLAUWE (03/04/2024)

de heer Willy VANDIERENDONCK (22/03/2024)

de heer Marcel VERMEERSCH (17/04/2024)
de heer Carlo BRACKX (28/05/2024)

de heer Robert "Bob" VERSYP (03/06/2024)

de heer Jacques COUDYSER (10/06/2024)

de heer Jacques STOCKMAN (24/06/2024)


                                                           


    Wij bieden de familie onze oprechte deelneming aan.
Ter info :

TUSSENKOMST IN DE BEGRAFENISKOSTEN


De Koepel herinnert u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.
BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is of met vervroegd vertrek.

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.
De vergoeding bedraagt maximaal 500 €(niet geïndexeerd).
Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag, is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten. l
De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren documenten:

* kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte
* kopie van de betaalde factuur van de begrafeniskosten met bewijs van betaling
* kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.

De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.

Deze documenten dienen verzonden met de post aan het Human Resources Service Center:
BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre,1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel of
per mail hrdirectaccess@neocasemail.com.

Voor bijkomende informatie neem telefonisch contact op het nummer 02/228 22 22 (enkel in de voormiddag).
klik op vierkantje rechts onderaan om klank aan te zetten