WEETJESWebsite Community

Op 17 mei 2022 heb ik u per mail op de hoogte gebracht van het bestaan van de website ‘Community’. Tegelijkertijd ook de presentatie van de website en het verzoek om uw leden uit te nodigen zich in te schrijven.

De verantwoordelijken van de website hebben mij op de hoogte gebracht dat slechts weinige ex-collega’s (vooral Franstalige) de website hebben opgezocht.

Mag ik u vragen om bij uw leden het bestaan van deze website nog eens in de aandacht te brengen met het verzoek zich in te schrijven.

U kan tevens van de gelegenheid gebruik maken om bij uw leden navraag te doen naar de onderwerpen die zij op deze website behandeld wensen te zien.

Alvast dank voor uw medewerking.

webadres :https://www.bnpparibasfortis.be/community

vragen : community@bnpparibasfortis.be