OVERLEGCOMITE

VERCRUYSSE Dominique       Voorzitter/Festiviteiten/Reizen                     059/54 05 18      0486/53 40 52 

DEGRAEVE Christiane             Ondervoorzitter/Secretariaat                       050/37 00 06      0473/83 11 78 

PERQUY Yves                           Financiën / Website                                       050/67 30 70      0478/34 37 00

    

BERBEN Chantal                       Gids                                                                                            0477/37 67 13     

DE CLERCK Claudette              Ledenbestand/Publ.Relation                           050/31 14 98      0474/41 53 17

LUICKX Danielle                        Reizen                                                                                        0495/86 82 41

SLABBINCK Carolina                 Boekhouding                                                                              0468/20 05 12Dominique

Chantal

Christiane

Claudette

Danielle

Yves

Carolina


Dagelijks bestuur werd in mei 2024 gewijzigd.

We kregen een nieuw bestuurslid bij : Carolina SLABBINCK.

Deze wijziging wordt op de Algemene Vergadering van maart 2025 voorgelegd .

Het  bestuur (vroeger "het comité")

vergadert (slechts) een vijftal keer per jaar (vastleggen jaarprogramma + evaluatie activiteiten - beheer financiën)

- maar mailt en telefoneert  veel met mekaar  .... ;-)


De activiteiten worden onder de bestuursleden verdeeld, en  ieder heeft zowat zijn eigen specialiteit.


Dominique (voorzitter) zorgt voor alle maaltijden, namelijk kerstfeestmaal, algemene vergadering en BBQ, alsook, samen met Danielle op zoek naar, en organisatie van, dag- en meerdaagse reizen.


Christiane is als secretaris en ondervoorzitter ook verantwoordelijk voor alle 'paperassen' en verslagen.

De foto's van de activiteiten worden gemaakt door verschillende leden, samengebracht en op de site gezet door Christiane.


Yves (penningmeester-webmaster) zorgt voor het geld en voor de website


Claudette heeft ons volledig bestand in handen.  Alle nieuwe leden worden door haar gecontacteerd,  uittredende leden worden geschrapt.  Overleden leden worden vermeld aan Brussel HR.  Zij zorgt er ook voor dat er geen gegevens doorgegeven worden. Ook de P.R. valt onder haar bevoegdheid.


Danielle zoekt en vindt reisprogramma's, zowel dagreizen als meerdaagse, samen met Dominique,en dit sedert 2016. 


Chantal , verzorgt de gidsbeurten en brengt nieuwe ideeën.


Carolina, zal de boekhouding bijhouden.


AANVRAAG BESTUURSLID of HERNIEUWING MANDAAT

Verdere info bel 0486 534 052 bij de voorzitter Dominique

Indien kandidaat welkom op onze eerstvolgende vergadering