OVERLEGCOMITE

VERCRUYSSE Dominique       Voorzitter/Festiviteiten/Reizen                     059/54 05 18      0486/53 40 52 

DEGRAEVE Christiane             Ondervoorzitter/Secretariaat                       050/37 00 06      0473/83 11 78 

PERQUY Yves                           Financiën / Website                                       050/67 30 70      0478/34 37 00

    

BERBEN Chantal                       Gids                                                                050/38 87 35       0477/37 67 13     

DE CLERCK Claudette              Ledenbestand/Publ.Relation                           050/31 14 98      0474/41 53 17

LUICKX Danielle                        Reizen                                                                                        0495/86 82 41

NAERT Jacqueline                     Redactie Contactblad                                     059/23 54 79       0476/50 08 45


Dominique

Chantal

Christiane

Claudette

Danielle

Yves

Jacqueline


Op de vergadering van 20 oktober 2022 werden volgende beslissingen genomen :

- Patricia LEMS heeft haar ontslag aangeboden.  Haar ontslag werd aanvaard.

- Yves PERQUY zal de boekhouding overnemen en

- Dominique VERCRUYSSE zal het voorzitterschap waarnemen.

Deze wijzigingen zullen op de Algemene Vergadering van maart 2023 voorgelegd worden.


vergadert (slechts) een vijftal keer per jaar (vastleggen jaarprogramma + evaluatie activiteiten - beheer financiën)

- maar mailt en telefoneert  veel met mekaar  .... ;-)


De activiteiten worden onder de bestuursleden verdeeld, en  ieder heeft zowat zijn eigen specialiteit.


Dominique (voorzitter) zorgt voor alle maaltijden, namelijk kerstfeestmaal, algemene vergadering en BBQ, alsook, samen met Danielle op zoek naar, en organisatie van, dag- en meerdaagse reizen.


Christiane is als secretaris en ondervoorzitter ook verantwoordelijk voor alle 'paperassen' en verslagen.

De foto's van de activiteiten worden gemaakt door verschillende leden, samengebracht en op de site gezet door Christiane.


Yves (penningmeester-webmaster) zorgt voor het geld en voor de website


Claudette heeft ons volledig bestand in handen.  Alle nieuwe leden worden door haar gecontacteerd,  uittredende leden worden geschrapt.  Overleden leden worden vermeld aan Brussel HR.  Zij zorgt er ook voor dat er geen gegevens doorgegeven worden. Ook de P.R. valt onder haar bevoegdheid.


Jacqueline zorgt voor ons driemaandelijks contactblad, met alle nieuwtjes, informatie over onze activiteiten en familiegebeurtenissen.


Danielle zoekt en vindt reisprogramma's, zowel dagreizen als meerdaagse, samen met Dominique,en dit sedert 2016. 


Chantal , nieuw lid sedert maart 2022, verzorgt de gidsbeurten en brengt nieuwe ideeën


AANVRAAG BESTUURSLID of HERNIEUWING MANDAAT

Verdere info bel 0486 534 052 bij de voorzitter Dominique

Indien kandidaat welkom op onze eerstvolgende vergadering