START


24/07/2021 : Met droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw Denise Van Huele,
                     echtgenote van de heer Robert BERTENS,

                     geboren op 31/3/1936 en overleden op 9/7/2021.


26/06/2021 : alle info aangaande BENEFITS AT WORK kan je vinden in het menu ASV's


19/06/2021 : de website voor benefits at work (oud was Merits and Benefits)

                     is : https://bnpparibasfortisasv.benefitsatwork.be

                     De link vanuit de nationale website is foutief !!  Zou eerstdaags aangepast worden.


19/05/2021 : Wij melden u het overlijden van mevrouw Monique HUYGHE, echtgenote van 

                     de heer Leo GREVEN

                     Geboren op 23 maart 1939 en overleden te Oostende op 17 mei 2021.


17/05/2021 : Op vraag van de directie van de bank heeft de Koepel een item gepubliceerd

                     op de nationale site van de ASV’s onder de rubriek “Activiteiten’

                     over de mogelijkheid voor de oud-medewerkers van de bank om te genieten

                     van een korting bij de aankoop van een volgende wagen.

 .                   Voor meer info ga naar ASV Nationaal - actualiteit : https://asv.bnpparibasfortis.be/nl/news


15/05/2021 : Wat betreft de heropstart van de activiteiten zullen de verantwoordelijken HR

                     van de bank eind mei meer duidelijkheid verschaffen.

                     Van zodra meer nieuws hierover zal ik u op de hoogte brengen

                     van de richtlijnen die gevolgd moeten worden.


03/05/2021 : Met droefheid melden wij u het overlijden van mevrouw MAGDA FAMAEY,

                     geboren te Diksmuide op 15/03/1948 en overleden aldaar op 1/5/2021.


17/04/2021 : Wij melden u het overlijden van mevrouw LAURA INNEGRAEVE, echtgenote van

                     de heer Jacques DE BLAUWE.

                     Geboren te Brugge op 23/02/1930 en overleden te St Andries op 14/4/2021.01/04/2021 : Geen aprilgrap !  Hopelijk wordt eenieder binnenkort gevaccineerd.

                     En na een warme zomer hopen we jullie allen terug te verwelkomen.

                     Ons programma wordt zo spoedig mogelijk medegedeeld.

                     Geniet nog van de mooie dagen

                      en we wensen u allen een GELUKKIG PAASFEEST   

Ter info :


Tussenkomst van de bank in de begrafeniskosten van ex-personeelsleden

Wij herinneren u graag aan een vaak vergeten voordeel voor ex-werknemers van de Bank.

BNP Paribas Fortis verleent immers een financiële tussenkomst bij overlijden van een medewerker die met pensioen is

of met vervroegd vertrek.

De begunstigde van de begrafenisvergoeding is de persoon die bewijst dat hij de begrafeniskosten betaald heeft.

De vergoeding bedraagt maximaal 500 € (niet geïndexeerd).

Als de betaalde begrafeniskosten lager liggen dan dat maximumbedrag,

is de vergoeding gelijk aan het bedrag van de werkelijk betaalde kosten.

De betaling gebeurt in eenmaal de maand na ontvangst van de drie te leveren bewijzen:

*kopie van het uittreksel uit de overlijdensakte

*kopie van het bewijs van betaling van de begrafeniskosten

   * kopie van de identiteitskaart (recto-verso) van de begunstigde

 

Vergeet niet het rekeningnummer te vermelden waarop deze vergoeding dient gestort te worden.

De vergoeding is niet onderworpen aan een sociale bijdrage voor de werknemer en evenmin aan bedrijfsvoorheffing.

Voor extra informatie contacteer het Human Resources Service Center:

BNP Paribas Fortis, HRSC Contact Centre, 1YP0A, Warandeberg 3, 1000 Brussel.         

tel 02/228.22.22